Usluge

assessment

Logopedska procjena (dijagnostika)

komunikacijskih, jezično-govornih sposobnosti i (pred)vještina čitanja, pisanja i računanja.

child_care

Individualna logopedska terapija (poticanje)

utemeljena na znanstveno provjerenim metodama kod:

-djece rane dobi koja imaju razvojna odstupanja
-nedostatno razvijenih predvještina čitanja i pisanja
-izgovornih teškoća
-dječje govorne apraksije
-dizartrije
-jezičnih teškoća
-poremećaja socijalne komunikacije
-poremećaja iz spektra autizma
-specifičnih teškoća u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija)


Logopedski rad u manjim skupinama djece:

Program „Pripremalica“
         „Pripremalica“ je namijenjena djeci predškolske dobi kod koje treba poticati predvještine čitanja, pisanja i računanja. Program traje 10 sati.
Program „Družionica“
         „Družionica“ je namijenjena djeci predškolske i školske dobi kod koje postoje odstupanja u području socijalne komunikacije. Program traje 10 sati.


Savjetovanje roditelja

(primjerice na temu odabira metode poticanja)

assessment

Komunikacija

Roditelji, bake, djedovi, braća, sestre spontano ulaze u interakciju s novorođenčadi i spremno reagiraju na svaki njihov osmijeh, plač ili pokret pridajući im značenje. Sudjelujući u jednostavnim interakcijama postepeno otkrivaju da drugim osobama mogu prenijeti poruke: služeći se gestom pokazivanja, odmahujući glavom, pokazujući rukom za „daj“ i slično. Upravo interakcija i komunikacija s drugim osobama omogućava razvoj jezika i govora. Postoje djeca koja puno dulje od uobičajenog ostaju u stadiju rane komunikacije.

keyboard_voice

Jezik

Djeca urednoga razvoja prije prve godine pokazuju reakcije na izraze kojima su često izložena (npr. Idemo van!, Pametna glavica!, Kako plešemo?) te oko prvog rođendana i na pojedinačne riječi. Razvoj jezičnoga razumijevanja također ima svoj slijed i ono je neophodno za napredak u jezičnoj proizvodnji. Često smo neosjetljivi na obilježja jezičnoga razumijevanja te smo usmjereni isključivo na ono što „čujemo“.

library_books

Govor

Govor, na kojeg je okolina najosjetljivija, je zapravo samo sredstvo kojeg koristimo komunicirajući s drugima i na taj način prenosimo naše jezične poruke. Djeca počinju brbljati i prije prve godine čemu se pridaje značenje kojeg tada nema. Dijete se intenzivno počinje služiti govorom u dobi od 18 mjeseci. Postoje različita djeca: ona koja dobro komuniciraju i razumiju jezik, ali ne govore; ali i djeca koja ne shvaćaju komunikaciju, slabo razumiju jezik i ne govore. Sva odstupanja u području komunikacije, jezika i govora zahtijevaju logopedsku podršku.