O nama

S obzirom na nedostatni broj logopedskih usluga u gradu Zagrebu, a posebice onih znanstveno provjerenih, 2017. godine se okupljamo u malom Centru za komunikaciju „Kod logopeda“. Djeci predškolske i školske dobi osiguravamo podršku koja je u skladu s individualnim potrebama samog djeteta. Pritom slijedimo načela timskog rada te se prema potrebi povezujemo s drugim stručnjacima (npr. stručni tim u vrtiću ili školi, pedijatar ili drugi liječnik specijalist). Ujedno osiguravamo podršku djetetu kod prijelaza iz jednog sustava u drugi (primjerice: iz dječjeg vrtića u školu, iz osnovne škole u srednju školu).

Logopedi

Jasmina

Petra

Maja

Iskustvo

Iskustvo smo prikupile u različitim sustavima te dobro poznajemo oblike podrške i prilagodbe za djecu predškolske i školske dobi. U logopedskom radu primjenjujemo individualni pristup te zagovaramo partnerski odnos s roditeljima. Smatramo da je proces rada logopeda često dugoročan i trnovit te da ne postoje brza i jednokratna rješenja. Svako dijete i učenik s jezično-govornim teškoćama, specifičnim teškoćama učenja, poremećajem iz spektra autizma, poremećajem socijalne komunikacije može učiti i napredovati, ali mu je potrebno osigurati primjerenu podršku.

assessment

Komunikacija

Roditelji, bake, djedovi, braća, sestre spontano ulaze u interakciju s novorođenčadi i spremno reagiraju na svaki njihov osmijeh, plač ili pokret pridajući im značenje. Sudjelujući u jednostavnim interakcijama postepeno otkrivaju da drugim osobama mogu prenijeti poruke: služeći se gestom pokazivanja, odmahujući glavom, pokazujući rukom za „daj“ i slično. Upravo interakcija i komunikacija s drugim osobama omogućava razvoj jezika i govora. Postoje djeca koja puno dulje od uobičajenog ostaju u stadiju rane komunikacije.

keyboard_voice

Jezik

Djeca urednoga razvoja prije prve godine pokazuju reakcije na izraze kojima su često izložena (npr. Idemo van!, Pametna glavica!, Kako plešemo?) te oko prvog rođendana i na pojedinačne riječi. Razvoj jezičnoga razumijevanja također ima svoj slijed i ono je neophodno za napredak u jezičnoj proizvodnji. Često smo neosjetljivi na obilježja jezičnoga razumijevanja te smo usmjereni isključivo na ono što „čujemo“.

library_books

Govor

Govor, na kojeg je okolina najosjetljivija, je zapravo samo sredstvo kojeg koristimo komunicirajući s drugima i na taj način prenosimo naše jezične poruke. Djeca počinju brbljati i prije prve godine čemu se pridaje značenje kojeg tada nema. Dijete se intenzivno počinje služiti govorom u dobi od 18 mjeseci. Postoje različita djeca: ona koja dobro komuniciraju i razumiju jezik, ali ne govore; ali i djeca koja ne shvaćaju komunikaciju, slabo razumiju jezik i ne govore. Sva odstupanja u području komunikacije, jezika i govora zahtijevaju logopedsku podršku.