Dobro došli

Centar za komunikaciju "Kod logopeda"

Tko je zapravo logoped?

Logoped je stručnjak koji osigurava podršku u području poremećaja slušanja, govora, jezika, hranjenja i gutanja, čitanja i pisanja, te socijalne komunikacije. U Hrvatskoj se kompetencije za logopedski rad stječu isključivo stjecanjem titule magistar logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.
S ciljem utvrđivanja komunikacijskih, jezično-govornih sposobnosti te vještina čitanja, pisanja i računanja provodi se logopedska procjena. Logoped ciljano potiče komunikacijske, jezično-govorne sposobnosti odnosno (pred)vještine čitanja, pisanja i računanja služeći se znanstveno provjerenim pristupima.

ZANIMLJIVOSTI

Prevalencija poremećaja iz spektra autizma je 1,5% (1:68) u djevojčica, te 2,4% u dječaka (1:42) (Centar za kontrolu i prevenciju bolesti SAD-a, 2014.)

Smatra se da kod od otprilike 8% djece predškolske dobi postoji odstupanje u jezičnom razvoju, a samim time i rizik za specifične teškoće učenja (Simms i Jin, 2015).

Disleksija, kao specifična teškoća učenja, koja se odražava u teškoćama u razvoju pismenosti i jezičnim vještinama, se pojavljuje kod 11,2 % djece (Mogasale i sur. 2012).

Nedostatak logopeda u Hrvatskoj

assessment

Komunikacija

Roditelji, bake, djedovi, braća, sestre spontano ulaze u interakciju s novorođenčadi i spremno reagiraju na svaki njihov osmijeh, plač ili pokret pridajući im značenje. Sudjelujući u jednostavnim interakcijama postepeno otkrivaju da drugim osobama mogu prenijeti poruke: služeći se gestom pokazivanja, odmahujući glavom, pokazujući rukom za „daj“ i slično. Upravo interakcija i komunikacija s drugim osobama omogućava razvoj jezika i govora. Postoje djeca koja puno dulje od uobičajenog ostaju u stadiju rane komunikacije.

keyboard_voice

Jezik

Djeca urednoga razvoja prije prve godine pokazuju reakcije na izraze kojima su često izložena (npr. Idemo van!, Pametna glavica!, Kako plešemo?) te oko prvog rođendana i na pojedinačne riječi. Razvoj jezičnoga razumijevanja također ima svoj slijed i ono je neophodno za napredak u jezičnoj proizvodnji. Često smo neosjetljivi na obilježja jezičnoga razumijevanja te smo usmjereni isključivo na ono što „čujemo“.

library_books

Govor

Govor, na kojeg je okolina najosjetljivija, je zapravo samo sredstvo kojeg koristimo komunicirajući s drugima i na taj način prenosimo naše jezične poruke. Djeca počinju brbljati i prije prve godine čemu se pridaje značenje kojeg tada nema. Dijete se intenzivno počinje služiti govorom u dobi od 18 mjeseci. Postoje različita djeca: ona koja dobro komuniciraju i razumiju jezik, ali ne govore; ali i djeca koja ne shvaćaju komunikaciju, slabo razumiju jezik i ne govore. Sva odstupanja u području komunikacije, jezika i govora zahtijevaju logopedsku podršku.